Fransa'da grev ve eylem hazırlıkları

Fransa'da demir yolu çalışanları, kamu emekçileri, öğrenciler uygulanmak istenen sosyal hak gasplarına karşı grev ve eylemlere hazırlanıyor.

15 Mart'ta Öğrenciler ve eğitim emekçileri, 22 Mart'ta (SNCF) Ulusal Demir yolu çalışanları, kamu emekçileri, sağlık emekçileri, reform adı altında, kanun hükmünde kararnamelerle uygulanmak istenen sosyal hak gasplarına karşı greve gidiyor.

Air France'ta ise 23 Mart olarak yeni eylem takvimi açıklandı. 6 yıldır dondurulan ücretlere karşı 22 Şubat'ta greve giden Air France çalışanları 23 Mart için yeniden greve başvuracaklar. Sendikalar %6 zam talep ediyor

22 Şubat grevinde uzun mesafeli uçuşların %50’si iptal edilmişti. 23 Mart grevinin daha da etkili olacağı belirtiliyor.

Kamu emekçilerinin örgütlü olduğu 9 Federasyondan 7'si FO, FSU, CGT, Solidaires, FAFP, CGC, CFTC sendikaları 22 Mart'ta işçileri greve çağırıyor. Unsa ve CFDT sendikaları ise grevde yer almayacaklarını açıkladılar.

-Fransız sermaye sınıfının ve devletinin temsilcisi E. Macron (SNCF) Ulusal demiryolları, eğitim, sağlık ve kamu da reformlarla işçi ve emekçilerin haklarını öğrencilerin ve gençlerin ise geleceğini gasp etme savaşına devam ediyor..

Özetle, Bakalorya reformu ile eşitsizliği daha da derinleştirmeyi hedefliyor. Sınavlar tümüyle bu eşitsizliği derinleştirecek biçimde yapılacak. Yani eğitimde eleme sistemi getiriliyor. Elit liseler ve az sayıda normal-düz liseler şeklinde bir sınıflama olacak. Haliyle diplomaları arasında da elit liseler lehine bir düzenleme yapılacak.

-Demiryolu ağı parçalanarak, kıyasıya bir rekabete açılacak. Macron'un, yeni ‘reformlarla’ kârlı olmayan hatları devlet bünyesinde tutup, büyük kar getiren hatları sermayeye peşkeş çekeceği belirtiliyor.

Demiryolu işçilerinin statülerinin kırılmasının da hedeflendiği reformlar aracılığıyla, işçilerin daha esnek şekilde kullanılması hedefleniyor. Örneğin, bu reform uygulamaya sokulursa, patronların isteği doğrultusunda zorla mesleki ya da işyeri değişikliği yapılabilecek. Oysa işçilerin SNCF'te şu anki sahip oldukları statü ile bu mümkün değil.

Sendikalar ortak bir bildiri yayınlayıp, taleplerini dile getirdiler. Talepler başlıca şöyle;

-Dondurulan ücretlerin güncellenerek yeniden yapılanması,

-Alım gücünün yükseltilmesi

-İşten çıkarmaların durdurulması

-Yeni iş dallarında yeni statüler yaratılması

-Güvencesizliğe karşı mesleki eşitliğin uygulanması

-Herkese eşit, kaliteli kamu hizmeti

-Çalışma koşullarının iyileştirilmesi

-Eşit işe eşit ücret

-Haftalık çalışma saatlerinin 32 saate indirilmesi

-Herkese sosyal güvence

-Ücretlerde kadın erkek eşitliği

-Üniversitelerde seçmelerin kaldırılması herkese eşit eğitim hakkı!

Bu taleplerle sendikalar işçileri, emeklileri, öğrencileri ve memurları el ele Macron'un saldırı politikalarına 15 ve 22 Mart'ta grev ve eylemlerle karşı koymaya çağırıyor. Demiryolu grevinin metro ve otobüslerin yanısıra bölgesel ulusal ve uluslararası hatlarda da etkili olması bekleniyor

Kızıl Bayrak / Paris