“TTE işkencedir!”

İHD İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu TTE’den vazgeçilmesi talebiyle basın açıklaması yaptı.

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu tek tip elbise (TTE) KHK’sının iptal edilmesi talebiyle basın açıklaması yaptı.

Saat 18.30’da Galatasaray Meydanı’nda “Tek Tip Elbise işkencedir!/ İHD İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu” yazılı pankart açılarak eylem başladı. İlk olarak hapishane komisyonundan Hatice Onaran TTE dayatmasından vazgeçilmesi talebiyle basın açıklaması yaptıklarını ifade ederek basın metnini okuması için sözü Aylin Hacaloğlu’na verdi.

TTE uygulamasının bir damgalama aracı olduğunu ifadeden Hacaloğlu şunları söyledi:

- TTE; giymek zorunda olanlar-olmayanlar, badem kurusu ya da gri renkte olanlar, tulum ya da alt üst biçiminde olanlar diyerek mahpuslar arasında kategorik bir ayrım gözetmektedir ve ayrımcılık yasağının ihlalidir.

- TTE; mahpusu tek tipleştirmeyi, kimliksizleştirmeyi, kişiliğini ezmeyi amaçlayan bir araçtır ve kötü muamele/işkence yasağının ihlalidir.

- TTE;  giymeyi kabul etmeyen mahpuslara ziyaret yasağından başlayıp hücreye kapatılmaya varan birçok ceza verilmesi öngörülmekte olup, bu disiplin cezaları diğer sakıncalarının yanında ağır tecrite yol açacaktır. Tecrit İşkencesi daha ağırlaşacak.

- TTE, üst üste verilen disiplin cezalarıyla mahpusların infazlarının yanmasına ve şartlı tahliye haklarının ellerinden alınmasına neden olacaktır.

- TTE, giymeyi kabul etmeyen mahpusların mahkemeye çıkarılmaması ve mahkemeye çıkarılmadan haklarında hüküm verilmesi mümkün olacağından savunma hakkının engellenmesi ve adil yargılanma hakkının ihlali söz konusudur.”

12 Eylül sürecinde de TTE saldırısının ağırlıklı olarak tek başına hapishanelerden püskürtüldüğüne dikkat çeken Hacaloğlu; “Bu kez sadece içerdekiler ve aileleri değil insan hakları savunucuları olarak da bu işkence uygulamasına karşı çıkıyoruz” dedi.

Kızıl Bayrak / İstanbul