Dünyada, özel olarak Türkiye’de dinsel gericiliğin güç kazanmasının gerisinde başından itibaren emperyalizm, özellikle de Amerikan emperyalizmi var....

Cumhurbaşkanlığı yetkili bir icra konumudur; doğrudan ülkenin politik yaşamını yönetip yürütecek kişiyi seçmektir sözkonusu olan. Temsili kurumlar...

Marks çözümü kafadan değil maddi toplumsal gerçekliğin içinden bulup çıkardı. Böylece sosyalizm bilimsel bir temele ve maddi toplumsal bir zemine...

Saraya “solcu bir başkan” seçmek, böylece doğrudan sermaye devletinin yöneticiliğine talip olmak, hiçbir politik gerekçeyle açıklanamaz. İşçi sınıfı...

TKİP Merkezi Yayın Organı EKİM’in 2007 yılı Haziran ayında yayınlanan 247. sayısının “Seçimler, sol hareket ve devrimci sınıf çizgisi” başlıklı...

Sermaye kodamanları önünde OHAL’i kullanarak grev hakkını tümüyle gasp etmiş bulunmakla övünen bir “sermaye diktatörü” ile yüz yüzeyiz. 16 Nisan...

Devrimci mirası ve değerleri yaşatmanın yolu, günün koşullarına göre yeniden üretmekten geçer. Ancak bu kadarı yeterli değil. Bundan da önemli olanı,...

1864'teki Açılış Bildirisi'nden, 1871 Fransa'daki İç Savaş Bildirisi'ne kadar Enternasyonal Genel Konseyi'nin yayımladı­ğı neredeyse bütün dokümanlar...

İşçilerin burjuvazi ve egemen sınıf karşısındaki mücadelesi devam ettiği sürece, ve tüm talepleri karşılanmadığı sürece, l Mayıs, işçi sınıfının bu...

Yoldaş işçiler! Öyleyse vakti gelen son kavga için iki kat enerjiyle hazırlanalım! Sosyal-Demokrat proletaryanın saflarını daha da sıklaştıralım!...