(Ekim Devrimi’nin 100. Yılı’nda yapılan parti etkinliğinde yapılmış konuşmanın son bölümüdür...)

EKİM önce, devrimde ısrar eden ve bir elin beş parmağını geçmeyen inatçı, inançlı, kararlı ve samimi komünistin kürsüsüydü. Şimdiyse işçi sınıfı...

Bugün zindanlar Türkiye’deki sınıflar mücadelesinin kritik bir halkasıysa, bu doğrudan Türkiye’deki sınıf mücadelesinin genel gidişatını ilgilendiren...

Devrimci platform ile reformist platform arasındaki fark, istemlerin formülasyonunda ve bu istemler uğruna mücadelenin temel hedeflere, temel...

Şimdi kriz koşullarındayız ve hareketliliğin, direniş ve protestoların ağırlık merkezi bir kez daha işçi sınıfıdır. Kendini adeta kendiliğinden...

Dünyada, özel olarak Türkiye’de dinsel gericiliğin güç kazanmasının gerisinde başından itibaren emperyalizm, özellikle de Amerikan emperyalizmi var....

Cumhurbaşkanlığı yetkili bir icra konumudur; doğrudan ülkenin politik yaşamını yönetip yürütecek kişiyi seçmektir sözkonusu olan. Temsili kurumlar...

Marks çözümü kafadan değil maddi toplumsal gerçekliğin içinden bulup çıkardı. Böylece sosyalizm bilimsel bir temele ve maddi toplumsal bir zemine...

Saraya “solcu bir başkan” seçmek, böylece doğrudan sermaye devletinin yöneticiliğine talip olmak, hiçbir politik gerekçeyle açıklanamaz. İşçi sınıfı...

TKİP Merkezi Yayın Organı EKİM’in 2007 yılı Haziran ayında yayınlanan 247. sayısının “Seçimler, sol hareket ve devrimci sınıf çizgisi” başlıklı...