Greif işgalinin deneyimi işçilere taşındı

İşgalin yıldönümü vesilesiyle Tuzla’da bildiri dağıtımı yapan MİB, işçileri Greif’in gösterdiği yoldan mücadeleyi büyütmeye çağırdı.

Amerikan tekeli Greif fabrikasında taşeron çalışmaya, kötü çalışma koşullarına, onursuzluk dayatmalarına karşı her bir işçinin özneleşerek, söz-yetki-kararın bizzat işçiler tarafından uygulandığı bir işleyişle sürdürülen 60 günlük fabrika işgali farklı sektörlerden işçi kesimlerine ulaştırıldı.

Tuzla’da Metal İşçileri Birliği işçi sınıfı açısından önemli değerler yaratan Greif işgal deneyimini gerçekleştirdiği bildiri dağıtımıyla gündemleştirdi. MESS ile sendikalar arasında imzalanmış olan ve başından itibaren işçilerin hazırlık, karar alma süreçlerine dâhil edilmediği TİS sürecinden sonra Grefi’in yıldönümünü vesilesiyle MESS’e üye fabrika işçilerinin de yoğun olarak kullandığı servis güzergahlarında bu sabah yapılan bildiri dağıtımıyla, ulaşılması ve aşılması gereken Greif örneği işçilere anlatılmış oldu.

“Greif İşgali bugün de izlenmesi gereken yolu gösteriyor!” şiarıyla çıkarılan bildiriler işçiler tarafından ilgiyle karşılandı.

Kızıl Bayrak / Tuzla